Contestació de l'Ajuntament

 

El passat 11 d’octubre el president de la Confraria, Juan Enrique Vallés Martínez, fa aplegar una carta a l’Ajuntament on li comunicava els diferents actes que es volen fer per al centenari i una sèrie de peticions al respecte de data tan assenyalada.
 
La resposta de l’Ajuntament ha estat la següent: L’Ajuntament felicita a la confraria per l’efemèride, però declina algunes de les peticions que es van realitzar des de la Confraria.
 
L’Alcaldia afegeix que dins de les possibilitats econòmiques i legals, la col·laboració de l’Ajuntament de l’Alcúdia queda garantida.
 
Per llegir la contestació de l’Ajuntament feu clic en: Resposta de l'Ajuntament