Repartiment de bàculs, estampes i camisetes

 El dissabte dia 9 d’abril des de les 11:00 a les 13:00 hores i des de les 16:00 fins les 19:00 hores tots els confrares cal que passen a arreplegar els nous bàculs per a les processons a la Seu de la Confraria a la Seu de la Confraria.

 
Els confrares amb algun tipus de deute econòmic amb la confraria es ficaran al dia abans d’abonar el bàcul i poder replegar-lo.
 
A més també es repartiran les aproximadament 50 estampetes commemoratives per cadascun dels confrares.
 
Es necessari l’assistència de tots els confrares per dir-nos la talla de la camiseta i així podrem lluir tots el Diumenge de Pasqua, la camiseta commemorativa del centenari.
 
En cas de no acudir i no dir-nos la talla, la confraria no es farà responsable dels possibles problemes que poden ocórrer en el moment de repartir les camisetes.
 
Feu extensible aquesta notícia a tothom.
 
US ESPEREM!